GUDSTJENESTE - fysisk og online

Vi kan fra 16. januar ha 200 møtedeltakere
på gudstjensten søndag kl 11.00.
Vi har registrering ved oppmøte og
følger gjeldende smittevernregler.

Vi sender i tillegg via streaming på
Credokirkens Facebook side:

Facebook

 

 

 

 

Søndager i Credokirken

Les mer her