Nettside

Personvernerklæring for Credokirken


 

Behandlingsansvarlig

 

Daglig leder er på vegne av Credokirken behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

 

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, sivil status, medlemsdato, fødselsdato og personnummer.

  • Ved kontakt med omsorgstjenesten og ved levering av bønnebehov behandler vi informasjon om dette.

  • Ved fast givertjeneste lagrer vi givers kontonummer og personnummer til bruk ved innrapportering til myndighetene.

  • Ved deltakelse i life-gruppe samler vi inn informasjon om oppmøte

  • For ansatte og frivillige som får utlevert nøkler og adgangskort til bygget samler vi inn navn, epost, fødselsdato og telefonnummer.

  • Ved deltagelse i søndagsskolen (Credo barnekirke) behandles opplysninger om barnets foresatte og i tillegg eventuell informasjon om barnets sykdommer og allergi.

  • Deltakere på Credo Ung blir registrert med navn, epost, adresse, fødselsdato, telefonnummer, og foresatte (ved under 16)

Det foregår mange ulike aktiviteter i det frivillige arbeidet i menigheten. Til hjelp for organisering av slike aktiviteter vil egne tilpassede datasystemer kunne bli benyttet for informasjon og deling. Slike systemer skal være godkjent av EU sitt GDPR regulativ, og ved registrering av persondata skal den registrerte få informasjon og kunne reservere seg mot dette.

 

Formål med behandlingen

 

Vi behandler opplysningene for å ha god kvalitetssikring og gjennomføre våre forpliktelser.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi medlemmer informasjon, tilbud og service i forbindelse med e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
 

Grunnlaget for behandlingen

 

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a).
Du kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

 

Innhenting av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler

 

Credokirken samler inn opplysninger direkte fra den registrerte eller den registrerte foresatte.
Vi bruker også informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å samle nyttig statistikk om hvordan du bruker innholdet vårt. Informasjonen benytter vi til å videreutvikle og tilpasse nettsidene våre. Dette kan for eksempel vare informasjon om hvor du kommer fra, hva slags nettleser du bruker og hvordan du navigerer deg rundt på sidene våre. Vi samler ikke inn informasjo  som gjør det mulig for oss å identifisere enkeltpersoner.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre et system krever det for å fungere eller vi er rettslig forpliktet til det. 

 

Sletting av personopplysninger

 

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon


Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Epost: post@credokirken.no
 


Credokirken

Øvre Kråkenes 49

5142 BØNES