Arrangementer/Gudstjeneste - 1 (påmld)

Gudstjeneste - 1 (påmld)

Velkommen til møte. Vi forholder oss til gjeldende lokale smittevernregler. Hold deg på din tilviste plass under møtet. Vennligst følg instrukser du får av vertskap. Mingling er ikke mulig i lokalene.