HVEM ER VI?

Credokirken er en relevant kirke,
som kobler mennesker med Gud og hverandre.

Vi ønsker alle velkommen i kirken vår,
uavhengig av personlighet og nasjonalitet.
Barn, ungdom og voksne skal få
vokse i kjennskap til seg selv og Gud.

 

 

 

 

Vår visjon

«Credo» er latin og betyr «jeg tror.» Credokirken fikk navnet sitt 2009. Og har en enkel visjon:

"Credokirken er et hjem hvor vi følger Jesus, og gjør Han synlig."

VERDIER - TROS- OG LÆREGRUNNLAG

 

Våre verdier

Ekte

Å være ekte er å være sann mot seg selv, sin neste og Gud. Vi er skapt i Guds bilde til å være unike personer som naturlig kan uttrykke seg i fellesskapet med hverandre. Vi ønsker å leve våre liv i en nær og ærlig relasjon med Gud og medmennesker. (Rom. 12:9)

Guds nærvær

Gjennom undervisning av Guds ord, bønn, lovsang og tilbedelse vil vi gi rom for Guds nærvær som forvandler menneskers liv. (2 Kor. 3:17-18)

Generøs

Generøsitet er en mentalitet og livsstil som er storsinnet, nådefull og imøtekommende. Gud er generøs i sin natur. Derfor vil vi være generøs tilbake til Han, til menigheten og til mennesker rundt oss. Vi gir av oss selv uten å forvente noe tilbake. (Heb.13:16)

Relevant

Slik Jesus var relevant i sin tjeneste for de menneskene han betjente, vil vi være relevante for dagens mennesker. Vi ønsker å være en menighet som lever etter Guds ord, og bringer Guds ord og Guds rike inn i dagens kultur. (1 Kor. 9:19)

Oppmuntrende

Vi drømmer om en oppmuntrende kultur, et miljø som bygger mennesker, menighet og tiltrekker seg nye. Hvert menneske er skapt av Gud med en uendelig verdi, hensikt og plan! Vi ønsker at mennesker skal bli sett, hørt, anerkjent, talt vel om og etterspurt. (Rom.12:10)

Inkluderende

Alle mennesker trenger å bli sett, hørt og inkludert. Vi vil skape en kultur av gjestfrihet ved å inkludere mennesker i menigheten og i våre hjem. (Luk. 14:23)
Lurer du på noe?