Credo barnekirke

Gode og hjertevarme ledere engasjerer barna fra 11:20 - 13:00. Vi ønsker å dele med barna at de er elsket og verdsatt av Gud. Og vi jobber stadig med å gi barna det beste.

3 - 5 år
Credo Mini-kids
3 - 5 år
1. - 4. klasse
Credo Kids
1. - 4. klasse
5. - 7.klasse
Credo Tweens
5. - 7.klasse
Credo Aktiv

 

En klubb for 5. - 7.klasse. 

Møtes en fredag i måneden kl.18:00 - 19:50 i CU salen. På programmet er det sang og musikk, en kort andakt, aktiviteter og kiosk. 

Et kjekt sted å være og få nye venner!

 

Trives barna, trives foreldrene