HVA ER EN LIFEGRUPPE?

En lifegruppe i Credokirken handler om å dele livet med hverandre hvor troen på Jesus Kristus er samlingspunkt.

Vi trenger alle venner og tilhørighet, og dette er hensikten med at vi møtes i mindre grupper. 

Vi tar tid til å dele våre opplevelser og behov og oppmuntrer og stryker hverandre ved å dele Guds ord og be sammen. 

 

 

 

 

 

Bli med i en lifegruppe