Hva er Tentro?

Tentro, er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som kan velges i stedet for kirkelig eller borgerlig konfirmasjon. Dette er et nasjonalt undervisningsopplegg, og alle kirker som tilbyr dette, har vært igjennom et lederkurs.

Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro. Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

Vi ønsker at Tentro skal være et sted hvor ungdommene kjenner at de vokser både innenfor tro og identitet. Målet er at ungdommene skal sitte igjen med mange gode minner og bli bedre kjent med hvem Jesus er, og hvordan dette kan se ut i deres liv. 

 

Hør gjerne om hvordan året var for Anna og Ida på videoen under.